• THPT_Nguyen_Van_Huong_2020_1-CMI_647a8903b5
 • THPT_Nguyen_Van_Huong_2020_2-CMI_7219214aa5
Sơ đồ Tổ chức
 • Nguyễn Phú Dinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng (Tổ Trưởng tổ Văn Phòng)
  • Điện thoại:
   0919072299
  • Email:
   dinh1980ag@gmail.com
 • Bành Phước Trọng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0384849184
  • Email:
   bptrong.8h.1989@gmail.com
 • Phan Thị Ngọc Mỹ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CBTV
  • Điện thoại:
   0949094041
  • Email:
   ngocmy05021972@gmail.com
 • Nguyễn Thanh Nhã
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư - Giáo vụ
  • Điện thoại:
   0779883518
  • Email:
   nha_c3myhiepcm@angiang.edu.vn
 • Nguyễn Chí Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0977738378
  • Email:
   thanhluncm@gmail.com
 • Cao Văn Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0383501242
 • Võ Thị Nhí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CBTB
  • Điện thoại:
   0352878015
  • Email:
   vothinhi53@yahoo.com.vn