• THPT_Nguyen_Van_Huong_2020_1-CMI_647a8903b5
 • THPT_Nguyen_Van_Huong_2020_2-CMI_7219214aa5
Sơ đồ Tổ chức
 • Nguyễn Vĩnh Anh Khoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0988191668
  • Email:
   nguyenvanphiphi@yahoo.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   2005 đến nay công tác tại trường THPT  Nguyễn Văn Hưởng (Mỹ Hiệp cũ)

 • Lê Thị Bích Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư Đoàn trường
  • Điện thoại:
   0985135895
  • Email:
   lethoa0207@gmail.com
 • Trần Minh Trí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thanh tra nhân dân
  • Điện thoại:
   0915758985
  • Email:
   minhtritran99@gmail.com
 • Võ Thanh Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0918999643
  • Email:
   vothanhphong65@gmail.com
 • Lê Mai Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01667144324
  • Email:
   lemaithu7@gmail.com