• THPT_Nguyen_Van_Huong_2020_1-CMI_647a8903b5
 • THPT_Nguyen_Van_Huong_2020_2-CMI_7219214aa5
Sơ đồ Tổ chức
 • Phan Thế Vũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Điện thoại:
   0919047467
  • Email:
   thevu@gail.com
 • Nguyễn Bá Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Email:
   tung_myhiepcom@angiang.edu.vn
 • Nguyễn Văn Hân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Điện thoại:
   0899153718
  • Email:
   nguyenHan Myhiep@gmail.com