• THPT_Nguyen_Van_Huong_2020_1-CMI_647a8903b5
 • THPT_Nguyen_Van_Huong_2020_2-CMI_7219214aa5
Sơ đồ Tổ chức
 • Trần Văn Nhân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0945895630
  • Email:
   vannhan832003@yahoo.com
 • Nguyễn Văn Hóa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng, CNUBKT CĐCS
  • Điện thoại:
   0352877805
  • Email:
   nguyenvanhoa.myhiep@gmail.com
 • Phạm Công Nguyện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0917179219
  • Email:
   phamcongnguyen141069@gmail.com
 • Huỳnh Thị Thu Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0982626836
  • Email:
   huynhthithuthao1969@gmail.com
 • Nguyễn Thanh Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0378842118
  • Email:
   thanhxuanc3myhiep@gmail.com
 • Nguyễn Bé Tý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0348528882
  • Email:
   pdtho27@gmail.com