• THPT_Nguyen_Van_Huong_2020_1-CMI_647a8903b5
 • THPT_Nguyen_Van_Huong_2020_2-CMI_7219214aa5
Sơ đồ Tổ chức
 • Lê Trường Vũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0918822796
  • Email:
   letruongvuc3myhiepcm@gmail.com
 • Trần Hữu Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0388567892
  • Email:
   thhanh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Từ 9/2003 đến nay công tác tại trường THPT Nguyễn Văn  Hưởng

 • Lê Thị Kim Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0385868602
  • Email:
   lethikimhientb2@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Từ năm 2007 đến 2011 dạy tại Trường THPT Thanh Bình 2

   Từ năm 2011 đến nay dạy tại Trường THPT  Nguyễn Văn Huong

 • Nguyễn Thị Kim Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0387803050
  • Email:
   kimnganmh1982@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   từ năm 2005 đến 2011 dạy tại trường THPT Châu Văn Liêm

   Từ năm 2011  đến nay dạy tại trường THPT Nguyễn Văn Hưởng