• THPT_Nguyen_Van_Huong_2020_1-CMI_647a8903b5
 • THPT_Nguyen_Van_Huong_2020_2-CMI_7219214aa5
Sơ đồ Tổ chức
 • Trần Văn Nhân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0945895630
  • Email:
   vannhan832003@yahoo.com
 • Huỳnh Thị Thu Ba
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
  • Điện thoại:
   0964764648
  • Email:
   ngttba2011@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Từ 1/9/2009 đến 1/9/2015 giáo viên trường THPT Mỹ Hiệp.

   Từ 1/9/2015 đến nay là giáo viên trường THPT Nguyễn Văn Hưởng

 • Phan Văn Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0919686632
  • Email:
   phanhung1965@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   09/1986 đến 08/1988 Giảng dạy Trường PTCS B Hội An.

   09/1988 đến 08/1998 Giảng dạy Trường PTCS A Mỹ Hiệp.

   09/1998 đến 08/2015 Giảng dạy Trường THPT Mỹ Hiệp.

   09/2015 đến nay Giảng dạy Trường THPT Nguyễn Văn Hưởng

 • Lê Văn Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0919847500
  • Email:
   leminh081979@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Từ 1/9/2002 đến 1/9/2004 Giảng dạy trường THPT  HUỲNH THỊ HƯỞNG.

   Từ 1/9/2004 đến 1/9/2015 Giảng dạy trường THPT  MỸ HIỆP.

   Từ 1/9/2015 đến nay Giảng dạy trường THPT  NGUYỄN VĂN HƯỞNG

 • PHẠM PHI YẾN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   ppyen230985@yahoo.com.vn
 • Phan Thế Vũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Điện thoại:
   0919047467
  • Email:
   thevu@gail.com
 • Nguyễn Bá Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Email:
   tung_myhiepcom@angiang.edu.vn
 • Nguyễn Văn Hân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Điện thoại:
   0899153718
  • Email:
   nguyenHan Myhiep@gmail.com
 • Trần Bảo Quốc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0918611294
  • Email:
   quocbao19661994@gmail.com