• THPT_Nguyen_Van_Huong_2020_1-CMI_647a8903b5
 • THPT_Nguyen_Van_Huong_2020_2-CMI_7219214aa5
Sơ đồ Tổ chức
 • Lê Thị Bích Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Đoàn trường
  • Điện thoại:
   0985135895
  • Email:
   lethoa0207@gmail.com
 • Nguyễn Thanh Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Đoàn trường
  • Điện thoại:
   0969098839
  • Email:
   nguyenthanhhienml@gmail.com
 • Võ Thị Nhí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVTV Đoàn trường
  • Điện thoại:
   0352878015
  • Email:
   vothinhi53@yahoo.com.vn