• THPT_Nguyen_Van_Huong_2020_1-CMI_647a8903b5
 • THPT_Nguyen_Van_Huong_2020_2-CMI_7219214aa5
Sơ đồ Tổ chức
 • Nguyễn Phú Dinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng (Tổ Trưởng tổ Văn Phòng)
  • Điện thoại:
   0919072299
  • Email:
   dinh1980ag@gmail.com
 • Bành Phước Trọng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0384849184
  • Email:
   bptrong.8h.1989@gmail.com